Impressum

Publikované: 

Univerzálna maklérska spoločnosť

 

Samostatný finančný agent

Vajnorská   100/A, 831 04 Bratislava

Bratislava - mestská časť Nové Mesto   831 04

Tel.: +421 2 44 462 318

E-mail: office@ums.sk

IČO: 36 236 705

 

DIČ: 2021503044

Registrácia OR:  Mestský súd Bratislava III, oddiel: Sro, vložka: 120521/B

Registrácia NBS:   32233 – samostatný finančný agent

Obsah:  Táto web stránka je online prezentácia spoločnosti Univerzálna maklérska spoločnosť s.r.o. Táto doména vrátane všetkých subdomén obsahuje všeobecné informácie o produktoch a službách poskytovaných spoločnosťou Univerzálna maklérska spoločnosť s.r.o.

Vyhlásenie o zverejňovaní informácií o udržateľnosti v sektore finančných služieb podľa Nariadenia (EU) 2019/2088 Stav: 10.03.2021

Naša spoločnosť sa riadi podľa nezávislej stratégie, na základe ktorej zohľadňujeme všetky potenciálne negatívne dôsledky investičnej stratégie. Pritom berieme v úvahu možný vývoj v environmentálnej, sociálnej a firemnej oblasti, ktorý potenciálne alebo aj reálne má zásadný vplyv na hodnotu investície. Zameriavame sa pritom najmä na nasledujúce oblasti: kúpa a prenájom kancelárskych priestorov, nákup firemného majetku, informačných technológií a firemných vozidiel.

V súčasnosti nemáme k dispozícii dostatočne transparentné informácie o poistných produktoch, aby sme mohli adekvátne vyhodnotiť negatívny dopad investičných rozhodnutí na faktory udržateľnosti vo finančnom sektore. Neustále monitorujeme legislatívny vývoj ako aj prijaté opatrenia v poistnom sektore a po získaní relevantných informácií vyhodnotíme možné negatívne dôsledky investičných rozhodnutí na faktory udržateľnosti pri vykonávaní finančného sprostredkovania našim klientom.

Neustále analyzujeme nami prijaté a tiež poskytnuté odmeny ako súčasť našej politiky odmeňovania. Doposiaľ neboli faktory udržateľnosti brané v úvahu, nakoľko na finančnom trhu to nebolo bežným zvykom. Pokiaľ ďalší legislatívny vývoj umožní alebo si vyžiada prehodnotenie vplyvu jestvujúceho resp. budúceho odmeňovania na udržateľnosť, preveríme túto skutočnosť a následne ju zverejníme.