Poistná udalosť

Škodová udalosť - či už je to havária motorového vozidla, úraz, požiar v prevádzke  nie sú práve príjemnými udalosťami. Aj pri dojednanom poistnom krytí daného rizika sa klienti často stretávajú s prieťahmi poistných udalostí, zamietaním poistného plnenia, resp. hromadnou administratívou spojenou s riešením škody, čo rozhodne neuľahčuje už i tak neraz komplikovanú situáciu.

UMS má dlhodobé skúsenosti s riešením poistných udalostí a náš tím expertov Vám poskytne plnú asistenciu pri ich riešení od obhliadky až po úspešné zlikidovanie poistnej udalosti a pripísaní poistného plnenia na Váš účet. Množstvo úspešne vyriešených veľkých poistných udalostí našich klientov sú toho jasným dôkazom.

Ideálne je spojiť sa  so svojím finančným agentom, ktorý Vám pomôže s hlásením poistnej udalosti, prípadne za Vás poistnú udalosť nahlási. 

Pre prípad potreby prikladáme na našej stránke potrebné kontakty priamo na jednotlivé poisťovne. Vždy však odporúčame minimálne poradiť sa so svojím finančným agentom, aby bola poistná udalosť nahlásená správne a aby opomenutím dôležitých skutočností jej vzniku neprišlo ku kráteniu poistného plnenia.

 

 

Agra poisťovňa   https://www.agrapoistovna.sk/oznamenie-skody/

Allianz-Slovenská poisťovňa   https://www.allianz.sk/sk_SK/hlasenia-poistnych-udalosti.html

Axa Assistance   https://www.axa-assistance.sk/hlasenie-udalosti/

Colonnade   https://www.colonnade.sk/hlasenie-skod

ČSOB   https://www.csob.sk/nahlasenie-poistnej-udalosti

Generali   https://www.generali.sk/poistna-udalost/hlasenie-poistnych-udalosti/

Kooperativa   https://webcalc.koop.sk/koop/hlasenia

Komunálna poisťovňa   https://www.kpas.sk/stranka/nahlasit-poistnu-udalost

NN poisťovňa   https://www.nn.sk/zivotne-poistenie/pre-klientov/nahlasenie-poistnej-udalosti/

Pillow   https://www.mypillow.sk/skody-a-kontakty/

Premium   https://www.premium-ic.sk/hlasenie-pu

Union   https://www.union.sk/hlasenie-poistnej-udalosti/

Uniqa  https://skody.uniqa.sk/

Wustenrot   https://online.wuestenrot.sk/hlasenia-poistnych-udalosti/#/start 

Youplus   https://youplus.sk/skodove-udalosti/