Poistenie poľnohospodárov

Zastrešujeme komplexne poistné potreby poľnohospodárskych podnikov, farmárov či samostatne hospodáriacich roľníkov. Vďaka príslušnosti k medzinárodnej skupine vieme hľadať optimálne riešenie aj mimo hraníc Slovenska, kde sa už niektoré riziká žiaľ nedajú poistiť. Poskytujeme maximálnu súčinnosť pri likvidácii poistných udalostí tak, aby škoda bola zlikvidovaná rýchlo a v príslušnej výške poistného plnenia.

Odbornosť našich obchodníkov je zárukou spokojnosti – o čom svedčí dlhodobá spolupráca s našimi klientmi.

Ak máte záujem o priebežnú kalkuláciu poistenia, kontaktujte nás: vyplnením formulárov

 

 

 

Poistenie strojov

i
i
i
i

Poistenie plodín

i
i
i
i
i

Poistenie zvierat

i
i
i
i
i