Výhody členstva

Pre koho je spolupráca s Univerzálnou maklérskou spoločnosťou zaujímavá:

Pre samostatných finančných agentov, ktorí sa chcú zbaviť stále rastúcich legislatívnych povinností, sledovania neustálych aktualizácií zákonov, ktorí si chcú znížiť režijné náklady a získať atraktívnejšie provízie vďaka silnej pozície UMS na trhu.

Pre podriadených finančných agentov, ktorí nie sú z akýchkoľvek dôvodov spokojní v terajšom zastúpení - či už z dôvodu nižších provízií, absencie špičkových systémov alebo podmienok vlastníctva kmeňa po ukončení pôsobenia.

Výhody členstva

Pre obchodníkov, ktorým v súčasnosti ich kmeň nepatrí, čelia neustálemu tlaku na novú produkciu, hrozí im odobratie kmeňa pri neplnení si plánov a po skončení pôsobenia o celý svoj kmeň prídu bez akejkoľvek náhrady.

Pre manažérov, ktorí si úspešne vybudovali svoje skupiny obchodníkov, sú atakovaní plnením plánov, pričom sú pod konštantným tlakom ukončenia spolupráce, keď im z dlhodobej práce nezostane nič. V UMS majú možnosť budovať vlastnú firmu, zúročiť svoje skúsenosti s náborom a vedením ľudí a zbaviť sa stresov z dosahovania cieľov, ktoré určuje niekto iný než oni sami.

Čo všetko môže byť pre vás pri členstve v UMS zaujímavé? O čo všetko sa nemusíte ako člen UMS starať?

Licencia NBS

Poistenie zodpovednosti

Softvér pre správu zmlúv

Online porovnávač PZ

Program na oceňovanie vozidiel

Microsoft Office Licencie s Cloudom

Marketingový príspevok

Členstvo v maklérskych asociáciách

Maximálne výšky provízií u partnerov

OFV, skúšky vzdelávanie

Kontrola provízií - ušetrené kapacity

Vlastný likvidátor

Rizikový manažér

Meno UMS a GrECo skupiny v SK, zahraničí - sila vyjednávania

Možnosť dojednať PZ aj v zahraničí

Úspora času - reporty NBS, smernice (IDD, GDPR, AML), kontroly

Podpora pri akvizícii, odborné poistné poradenstvo

Právne a účtovné poradenstvo

Iné sektory

Vyčísliteľná úspora nákladov sa pohybuje od 5.000 do 24.000 EUR (záleží, či ste aktuálne SFA alebo PFA či VFA), samotnú pridanú hodnotu si viete určite každý zhodnotiť sami.

 

Radi sa s Vami stretneme osobne a porozprávame sa o Vašej predstave.