Obchodník

UMS ponúka šance vybudovať kariéru aj pre obchodníka, ktorý pôsobí pre niektorú z finančných inštitúcií či iného makléra.  Kmeň zvyčajne obchodníkovi nepatrí, v UMS je jeho vlastníctvom a môže byť dokonca súčasťou jeho dedičstva.
Ponúkame šancu každému, kto si chce tvoriť príjem na dôchodok. Najmä obchodníci viazaní v jednej finančnej inštitúcii  nemajú po ukončení spolupráce či odchodu do dôchodku zo svojho kmeňa žiadny príjem, v UMS naopak - svojou činnosťou si svoj dôchodok budujú.

 • Plány si stanovuje každý sám - každý si organizuje svoj čas, aktivity aj príjem
 • Atraktívne provízie vďaka silnej pozícii na trhu
 • Finančné zabezpečenie počas prechodného obdobia, akvizičné odmeny
 • Možnosť poistiť klientov aj mimo Slovenska
 • Silné technické zázemie, bez potreby vlastných investícií - porovnávač, systémy
 • Produktová podpora, služby risk manažéra, likvidácia poistných udalostí
 • Legislatívne zastrešenie
 • Poistenie zodpovednosti až do výšky 50 mil. EUR
 • Možnosť tvorby vlastnej firmy, vlastnej značky
 • Konštantné vzdelávanie
 • Marketingová podpora
Obchodník

Radi sa s Vami stretneme a nastavíme podmienky konkrétne pre Vás.