Manažér - riaditeľ siete

UMS ponúka možnosť aj pre manažéra, ktorý má alebo chce mať vlastnú skupinu obchodníkov, rozhodol sa vybudovať si vlastnú firmu, s využitím svojich schopností a zručností, bez ohrozenia „odvolania" len na základe rozhodnutia manažmentu. Pre manažéra, ktorý  chce stabilný príjem a do budúcnosti ďalší príjem na dôchodok.

Manažér - riaditeľ siete

Čo ponúkame:

  • Stavba štruktúry podľa svojich predstáv – flexibilita
  • UMS nepredpisuje žiadne plány
  • Vysoké provízie vďaka silnej pozícii spoločnosti na trhu
  • Finančné zabezpečenie počas prechodného obdobia, akvizičné odmeny
  • Silné technické zázemie, bez potreby vlastných investícií - porovnávač, systémy
  • Podpora z pohľadu produktov, likvidácie či IT
  • Legislatívne zastrešenie
  • Poistenie zodpovednosti až do výšky 50 mil. EUR
  • Zabezpečené vzdelávanie pre manažéra aj obchodníkov
  • Marketingová podpora

Radi sa s Vami stretneme osobne a porozprávame sa o Vašej predstave.