Zaistenie

Zaistenie

Slovenský poistný trh nie vždy dokáže kapacitne pokryť všetky riziká, pri veľkých rizikách, resp. pri neštandardných je potrebné vyhľadať zaistenie. V tomto prípade zabezpečí pre Vás naša materská spoločnosť z Viedne zaistné riešenie kdekoľvek ho potrebujete.

Pri fakultatívnom zaistení náš tím špecialistov zabezpečuje krytie na medzinárodnom zaistnom trhu pre exponované riziká našich klientov.

Pri obligatórnom zaistení (proporcionálnom a neproporcionálnom) poskytujeme na základe našich dlhodobých skúseností vo viacerých druhoch poistenia podporu renomovaným poisťovateľom nášho regiónu pri zaisťovaní ich rizík na medzinárodnom trhu.

 

Tendre - výberové konania

V spolupráci s našimi odbornými spolupracovníkmi vypracujeme pre Vás podmienky výberových konaní, ktoré budú objektívne zohľadňovať  Vaše reálne potreby v oblasti poistenia alebo zaistenia a zabezpečíme zrealizovanie celého procesu výberu optimálneho poistného riešenia pre Vás „na kľúč“ a to vrátane zabezpečenia verejného obstarávania v zmysle legislatívy pre štátnu a komunálnu sféru, ktoré zrealizuje náš oprávnený certifikovaný spolupracovník.