Skupina GrECo

V decembri 2006 prevzala v UMS majoritný podiel skupina GrECo. Spoločnosť GrECo International AG je najväčší poisťovací maklér v Rakúsku, skupina GrECo má široké zastúpenie najmä v strednej a východnej Európe a prostredníctvom siete GrECo nova aj celosvetové zastúpenie.

Naša sieť certifikovaných finančných agentov môže popri skúsenostiach na lokálnom poistnom trhu využívať aj medzinárodné know-how, ktoré im poskytnú kolegovia z centrály GrECo a zo susedných štátov, prípadne využiť aj služby zaistenia, a to nielen na Londýnskom zaistnom trhu. Táto synergia sa osvedčila tak pri získavaní nových klientov, ako aj pri plnení požiadaviek existujúcich klientov. Medzi zamestnancami a spolupracovníkmi celej skupiny GrECo nova existujú aj osobné kontakty, ktoré podstatnou mierou prispievajú k efektivite spolupráce a k úspešným výsledkom – počet obchodných zastúpení teda nie je len marketingovou upútavkou.

Spoločnosť GrECo je od svojho založenia súkromným rodinným podnikom. Nezávislosť je výsadou spoločnosti - rozhodnutia sa nemusia podriaďovať analytikom na akciových trhoch ani vývoju kurzov akcií.

Rozsiahla sieť, priekopnícka práca v strednej, južnej a východnej Európe, ako aj prejavená dôvera zo spoločnosti urobili popredných poisťovacích maklérov a konzultantov v regiónoch s vedúcou pozíciou na európskom poistnom trhu. 

V riešeniach v poisťovacej oblasti, ako aj v manažmente rizika pre klientov z odvetvia priemyslu, obchodu, služieb a verejného sektoru je kladený dôraz na individualitu. GrECo poskytuje optimálne zabezpečenie pre svojich klientov, ich zamestnancov, prevádzkové a finančné riziká a spravuje ich na všetkých úrovniach.

Dôvera a blízkosť charakterizujú vzťahy s klientmi. Spolu so širokým spektrom špecializovaných prístupov a odborných znalostí umožňujú presne vyhodnotiť riziká, prispôsobiť a optimalizovať náklady v prípade rizika ako aj náklady poistenia pre klientov.

Skupina GrECo

Miľníky skupiny GrECo:

2021 - 2022Akvizícia MAI CEE v strednej, južnej a východnej Európe
 2018 - 2019 Akvizícia Makléra v krajinách pri Baltiku IIZI i Sagauta
 2013-2014 Založenie nových dcérskych spoločností v Turecku a Estónsku
 Akvizícia rakúskeho sprostredkovateľa pre letectvo CMV
 2010 Spolupráca s Erste Group v strednej Európe, akvizícia makléra VMG v Rakúsku
 2008 Ecclesia získava 13,33% podiel v skupine GrECo
 2005 Začiatok spolupráce s Ecclesia Group
 Založenie Joint Venture Ecclesia GrECo Hospital
 2001-2008 Nové operácie Poľsku, Srbsku, na Ukrajine, v Rusku a Litve
 1991-1998 Založenie dcérskych spoločností v Českej Republike, na Slovensku, v Slovinsku,  Chorvátsku, Rumunsku a Bulharsku
 1989 Začiatok expanzie na trhy strednej, južnej a východnej Európy založením pobočky v  Maďarsku
 1978 Založenie Skupiny GrECo pánom Friedrichom Neubrandom
 1925 Založenie poisťovacej poradenskej kancelárie pánom Josefom Gregorom vo Viedni