Kontakt

Naše pobočky

Bratislava

Polus Tower I., 15.poschodie

Vajnorská 100/A

831 04 Bratislava

Tel.: +421 244 462 318

E-mail: ums@ums.sk

Dunajská Streda

Rybný trh 332/9

929 01 Dunajská Streda

Tel.: +421 2 44 462 318

E-mail: ds@ums.sk

Malacky

Kláštorné námestie 5145/2A

901 01 Malacky

Tel.: +421 905 394 277

Tel.: +421 910 238 995

Tel.: +421 910 929 266

E-mail: ma@ums.sk

Nitra

Mostná 2835/62

949 01 Nitra

Tel.: +421 905 966 913

E-mail: nr@ums.sk

Senica

J. Kráľa 737

905 01 Senica

Tel.: +421 907 591 774

Tel.: +421 904 845 188

E-mail: se@ums.sk

Trnava

Pekárska 40

917 01 Trnava

Tel.: +421 905 598 805

Tel.: +421 903 796 715

Tel.: +421 905 749 169

Tel.: +421 908 751 935

Tel.: +421 905 737 538

E-mail: tt@ums.sk

Liptovský Mikuláš

Štúrova 19

031 01 Liptovský Mikuláš

Tel.: +421 915 805 000

Tel.: +421 905 392 652

E-mail: lm@ums.sk

Martin

Jilemnického 4/A

036 01 Martin

Tel.: +421 903 012 756

Tel.: +421 905 459 402

Tel.: +421 907 591 845

Tel.: +421 908 250 233

Tel.: +421 905 806 547

E-mail: mt@ums.sk

Považská Bystrica

Tatranská ulica 296

017 01 Považská Bystrica

Tel.: +421 908 727 941

Tel.: +421 905 794 613

E-mail: pb@ums.sk

Ružomberok

Savoy

Podhora 48

034 01 Ružomberok

Tel.: +421 915 892 535

E-mail: rk@ums.sk

Zvolen

J. Kozačeka 2182/11

960 01 Zvolen

Tel.: +421 908 557 184

E-mail: zv@ums.sk

Žiar nad Hronom

SNP 121

965 01 Žiar nad Hronom

Tel.: +421 905 607 385

Tel.: +421 915 842 565

E-mail: zh@ums.sk

Žilina

Hálkova 3

010 01 Žilina

Tel.: +421 2905 353 387

E-mail: za@ums.sk

Košice

Urbánkova 2

040 01 Košice

Tel.: +421 905 610 294

E-mail: ke@ums.sk

Web: https://ums-kosice.sk

Poprad

Zdravotnícka 4373/6

058 01 Poprad

Tel.: +421 908 996 364

E-mail: pp@ums.sk

Kráľovský Chlmec

Hlavná 787/87

077 01 Kráľovský Chlmec

Tel.: +421 905 712 714

E-mail: kch@ums.sk