Sťažnosti

Univerzálna maklérska spoločnosť si zakladá veľmi dôrazne na kvalite poskytovaných služieb. Každý finančný agent, ktorý pod hlavičkou spoločnosti spolupracuje podlieha kontrole kvality svojej práce, konštantne sa vzdeláva, aby mal vždy maximálne znalosti o aktuálnych produktoch na trhu. Pomáhame našim klientom nielen pri výbere a uzatvorení poistenia, následný servis je rovnako - ak nie ešte viac dôležitý. 

V prípade, že ste z akýchkoľvek dôvodov neboli s niektorou z poskytnutých služieb spokojný, prosím informujte nás prostredníctvom priloženého formuláru.