Sponzoring

Sponzoring

Univerzálna maklérska spoločnosť sa prostredníctvom neziskovej organizácie GrECo Foundation venuje charitatívnym a spoločenským aktivitám. Nezisková organizácia GrECo Foundation podporuje sociálne a zdravotne znevýhodnené osoby, so zameraním na deti a mládež. Sponzorujeme rozvoj projektov,  ktoré investujú do vzdelávania a budúcnosti. Naša podpora je vo veľkej miere cielená na región strednej, južnej a východnej Európy. 

GrECo Foundation má nasledovné neziskové ciele:

  • Sponzorovanie projektov sociálne znevýhodnených osôb
  • Rozvoj projektov, ktoré investujú do vzdelania a budúcnosti
  • Finančná pomoc v núdzi
  • Sponzoring v oblasti kultúry a amatérskeho športu