Poistenie osôb

Naša spoločnosť ponúka produkty pre poistenie osôb celého spektra produktov, ktoré ponúkajú  jednotlivé poisťovne na Slovensku. Vďaka tomu vieme nášmu klientovi nájsť optimálne riešenie pre jeho potreby, čím však naša starostlivosť nekončí. Sme tu aj v prípade poistných udalostí, kedy sa snažíme maximálne urýchliť proces likvidácie tak, aby klient dostal poistné plnenie v adekvátnej výške čo najskôr.

S výnimkou životného poistenia, ktoré je z pohľadu svojej špecifikácie a dlhodobého záväzku krytia dôležitých potrieb klienta,  z dôvodu čoho dávame prednosť osobnému jednaniu tak, aby bol tento dlhodobý produkt nastavený čo najlepšie, väčšinu poistení vieme uzatvoriť veľmi rýchlo vďaka našim online systémom  - dokonca ponúkame možnosť klientom vypočítať si priebežne cenu poistenia sami.            

https://webums.ums.sk/api/follow/af9f76e9-c2dd-4120-837b-24aeff75e798