Aktuality

 • Poistenie prenajatého vozidla

  Poistenie prenajatého vozidla

  Často si na dovolenke prenajímame vozidlo z autopožičovne. Ak dôjde k poškodeniu alebo odcudzeniu vozidla, ktoré ste si prenajali, požičovňa od vás bude požadovať zaplatenie nimi stanovenej sumy. Uzatvorením poistenia spoluúčasti sa môžete chrániť pred týmito poplatkami.

  V spolupráci s naším partnerom – poisťovňou Defend Insurance poskytujeme našim klientom poistenie prenajatého vozidla. Takéto poistenie je možné uzatvoriť jednorazovo alebo celoročne (v takom prípade je vždy poistná doba max. 62 dní v rámci jednej cesty). Koľko také poistenie stojí? V prípade ročného poistenia je cena v rámci Európy 86 EUR. Okrem krytia spoluúčasti do sumy 7.000 EUR kryje toto poistenie aj škody spôsobené napr. chybným tankovaním.  Navyše toto poistenie kryje náchylné časti vozidla, ako sú pneumatiky, strecha, čelné sklo a podvozok – časti, ktoré sú často vylúčené z obdobných poistiek dohodnutých priamo v požičovni.

  Čo všetko je kryté:

  • Vonkajšie poškodenie
  • Nehoda vrátane totálnej škody
  • Krádež
  • Nefunkčnosť poškodeného vozidla 
  • Administratívne náklady autopožičovne
  • Chybné plnenie paliva
  • Strata kľúčov od vozidla vrátane odomknutia vozidla

  Radi vám poskytneme bližšie informácie.

   

  Čítať viac
 • Hlavná sezóna pred dverami – nezabudnite na cestovné poistenie!

  Hlavná sezóna pred dverami – nezabudnite na cestovné poistenie!

  Hoci sa cestuje po celý rok, nadchádzajúce letné mesiace sa označujú ako tie hlavné „dovolenkové“. Nielen v čoraz častejších exotických destináciách je potrebné myslieť na dobré cestovné poistenie, aby vás nepríjemná nehoda neobrala nielen o krásny zážitok, ale nenačrela hlboko aj do vášho vrecka. Klientom odporúčame celoročné cestovné poistenie, ktoré je z pohľady ceny najvýhodnejšie. V ponuke je aj poistenie výhradne liečebných nákladov (vrátane odškodnenia v prípade trvalých následkov úrazu)  už za 23,10 EUR. Poistiť je možné samozrejme aj batožinu, storno letenky či zájazdu, poistenie zodpovednosti za škody na majetku a zdraví, špeciálne golfové poistenie a dokonca aj úhradu liečebných nákladov v prípade akútnych stavov chronických ochorení či úhradu právnických služieb. Pomôžeme s výberom poistenia na mieru, aby ste sa na dovolenke nemuseli ničoho obávať.

  Čítať viac
 • S poistením majetku sa nemusíte báť

  S poistením majetku sa nemusíte báť

  Čoraz častejšie nás trápia výkyvy počasia. Tornáda na miestach, kde o nich nebolo predtým chyrovať, prívalové dažde, ktoré dokážu zničiť úrodu za pár minút, krúpy, ktoré nechajú záhrady v katastrofálnom stave... Veľa krát si ľudia uvedomia, že poistenie potrebujú až vtedy, keď ho skutočne potrebujú – keď riešia škody po búrke, krupobití či nebodaj zemetrasení. Poistenie sa nevzťahuje len na byt či dom, ale je možné poistenie napr. aj okrasnej záhrady. Kontaktuje svojho finančného agenta a prejdite s ním svoju poistnú zmluvu, nech spíte pokojne aj pri bleskoch.

  Čítať viac
 • Asistenčné služby

  Asistenčné služby

  Najmä pri starších vozidlách je časté, že klienti sa rozhodujú len pre povinne zmluvné poistenie, ktoré je vyžadované zákonom – havarijné poistenie považujú pri starších vozidlách za zbytočné či nevýhodné. Napriek tomu aj s takýmito autami sa často krát vyberajú na dovolenku, ktorá môže byť práve poruchou vozidla znepríjemnená. Čiastočná, nie plná náhrada havarijného poistenia môže byť v asistenčných službách, ktoré poskytujú niektoré či už opravy alebo náhrady v prípade poruchy či havárie. Asistenčné služby vám vyhľadajú najbližší servis, zabezpečia odťah, pomôžu v cudzej krajine s jazykovou bariérou.…

  Radi poskytneme bližšie informácie.

  Čítať viac
 • Poistenie pre profesionálnych vodičov

  Poistenie pre profesionálnych vodičov

  Dnes je na slovenskom trhu naozaj široká škála možností cestovného poistenia. Jedným zo špeciálnych poistení je možnosť poistenia profesionálneho vodiča – kamionistu.  Je určené pre vodičov kamiónov, ktorí cestujú do zahraničia (v rámci Európy) a chcú mať pokryté nepredvídané náklady spojené s cestou. Poistenie môže obsahovať rozličnú skladbu rizík a pokrývať liečebné náklady, nadštandardné asistenčné služby, úrazové poistenie, zodpovednosť za škodu, poistenie batožiny a dokladov, záchranu a pátranie.

  Bližšie informácie radi poskytnú naši obchodní partneri po celom Slovensku.

  Čítať viac
 • Čo ak zamestnanec spôsobí škodu zamestnávateľovi?

  Čo ak zamestnanec spôsobí škodu zamestnávateľovi?

  Zákon hovorí jednoznačne – zamestnávateľ má nárok vyžadovať od zamestnanca náhradu spôsobenej škody do výšky 4násobku jeho hrubej mzdy. Jedná sa o škodu, spôsobenú pri výkone jeho práce - poškodenie, zničenie majetku zamestnávateľa, stratu zverených predmetov, vyrobenie nepodarku alebo chybne vykonanú prácu, atď.

  Aj na takéto situácie existuje riešenie v rámci poistenia zodpovednosti za škodu zamestnanca. Poisťovne ponúkajú rozličné krytia, je potrebné si vybrať podľa druhu vykonávanej činnosti a výšky potrebného krytia (osobitnou skupinou sú napr. vodiči, kde sa najčastejšie rieši krytie výšky spoluúčasti pri škode na vozidle).

  Poistený môže byť každý zamestnanec na základe pracovnej zmluvy podľa zákonníka práce - na plný úväzok, na základe dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti, študentský brigádnik, ďalej štátny zamestnanec, pracovník v služobnom pomere, atď.

  Radi vám s výberom pomôžeme – často aspoň čiastočnú úhradu tohto poistenia ponúkajú zamestnávatelia ako jeden z benefitov, pričom rámcová zmluva pre všetkých pracovníkov je zvyčajne cenovo veľmi výhodná.

  Čítať viac
 • Poistenie dávok počas práceneschopnosti

  Poistenie dávok počas práceneschopnosti

  Každý vieme, že choroba nám v prípade čerpania PN urobí „dieru“ v rozpočte - v závislosti od toho, ako dlho sme chorí. Mnohí si radšej čerpáme dovolenku, čo nie je ideálne. Je tu však v rámci životného poistenia ponuka pripoistenie pre takýto prípad a je už na zváženie každého, aké denné dávky sú pre neho zaujímavé. Áno, je pravda, že ak chorí nie sme, sú to financie, ktoré sa nám nesporia, ale to nie je ani účelom poistného produktu. Poistné produkty sú naozaj produkty, kde je poistné plnenie vtedy, keď sa stane udalosť, na ktorú sme poistení (výnimku tvoria rezervotvorné kapitálové životné poistenia a investičné poistenia, z ktorých prvý typ sa už na Slovensku vďaka úrokovým mieram v bankách takmer nevyskytuje a druhý typ negarantuje zhodnotenie fondov, pričom poplatky sú zvyčajne vysoké).

  Pripoistenie PN je voliteľné, dá sa vo veľkej väčšine prípadov pripoistiť aj počas už existujúceho poistenia, ale pozor – čakacie doby sú vo všetkých poisťovniach, hoci odlišné. Myslite preto na toto pripoistenie včas, určite nie vtedy, keď už je zrejmé, že práceneschopný budete. Maximálne doby možnosti poberať dávky z takéhoto pripoistenia je až do 600 dní (maximálne doby majú poisťovne rozličné). Radi poskytneme bližšie informácie.

  Čítať viac
 • Adrenalínové aktivity

  Adrenalínové aktivity

  Veľa poisťovní má aktivity, ktoré sa radia k „adrenalínovým“ v životnom či úrazovom poistení vo výlukách, avšak existujú produkty, ktoré toto krytie ponúkajú.

  Poistné krytie sa vzťahuje na riziká:
  Poistenie úrazu: Smrť následkom úrazu, Trvalé následky úrazu, Invalidita následkom úrazu, Hospitalizácia následkom úrazu a Prémiová ochrana.
  Poistenie Hospitalizácie,
  Poistenie Chirurgického zákroku,
  Poistenie Invalidity 

  Adrenalínové aktivity:
  - bungee jumping, flyboarding, hooverboarding
  - kiting, landkiting, kitesurfing,
  - canyoning, kayaking, rafting, parasailing,
  - wakeboarding, wakeskate, waterskiing,
  - tandemový paragliding alebo tandemový zoskok s inštruktorom,
  - jazda na boboch, skiboboch, saniach,
  - potápanie s dýchacím prístrojom do 40 m,
  - extrémne prekážkové závody (spartan race, gladiátor race, ...),
  - lietanie bezmotorovými lietadlami, vetroňmi s pomocným motorom, ultraľahkými lietadlami, v balónoch (ako cestujúci – zážitkové lety),
  - jazda na motokárach alebo štvorkolkách, buginách, jazda športovým autom alebo motorkou na okruhu,
  - zorbing.

  Čítať viac
 • Poistenie prepravy

  Poistenie prepravy

  UMS sa venuje širokému spektru poistenia rizík, vrátane poisteniu podnikateľov. Poskytujeme výber atraktívnych krytí aj v poistení prepravy, kde v rámci jednotlivých produktov vieme zabezpečiť krytia aj takých rizík, ako je škoda na zásielke počas nakládky, vykládky, následné škody majetkové škody (napr. vypustenie obsahu cisterny do nesprávnej nádrže), vedomú nedbanlivosť vodiča a veľa iných. Samozrejmosťou je medzinárodné krytie, podľa štandardov dohovoru CMR.

  Čítať viac
 • Nikdy nie je neskoro na životné poistenie!

  Nikdy nie je neskoro na životné poistenie!

  Kedy je neskoro uzatvoriť životné poistenie? Nikdy - ale, keď už sme vďaka veku a chorobám pre poisťovne príliš rizikoví, môže byť cena poistenia vysoká. Preto treba na poistenie myslieť včas – a to už či pre prípad, že sa stane niečo hlavnému živiteľovi rodiny a v prípade nešťastnej udalosti zostane partnerovi/partnerke hradiť úvery, hypotéky a zabezpečovať štandard pre deti na predchádzajúcej úrovni alebo pre prípad, že nám samotným bude diagnostikované závažné ochorenie, ktoré nás „vyradí“ z bežného života a bude treba hľadať financie na úhradu záväzkov. Myslite na to včas!

  Čítať viac
 • Vieme poistiť aj jachty !

  Vieme poistiť aj jachty !

  Vďaka členstvu v medzinárodnej skupine vedia naši obchodníci poskytnúť klientom skutočne nadštandardnú kvalitu aj v zmysle rozsahu možností poistenia. Jedným z typov poistenia, ktoré často riešime v zahraničí s niektorými z našich zahraničných partnerov je poistenie jácht. Veľa našich klientov má svoje „domovské“ prístavy v Chorvátsku, kde pravidelne zabezpečujeme priamo na mieste poistenie a služby s tým súvisiace. Rovnako tak riešime poistenie aj v iných krajinách. Naši klienti tak majú komfort služieb priamo zo Slovenska. Radi poskytneme bližšie informácie.

  Čítať viac
 • Viete, čo všetko je možné poistiť v rámci poistenia majetku?

  Viete, čo všetko je možné poistiť v rámci poistenia majetku?

  Aktuálne je množstvo „majetkových“ poistných zmlúv prehodnocovaných, poisťovne posielajú návrhy klientom na zvýšenie poistných súm – dôvod je jednoduchý, a to zvyšovanie cien v stavebníctve.

  V rámci poistenia majetku je možné poistiť viacero rizík – najčastejšie je samozrejme poistenie domácnosti, avšak sú tu ďalšie, ktoré sú veľmi zaujímavé, napr.:

  Zodpovednosť z vlastníctva – poistenie prípadov, kedy vlastník nehnuteľnosti zodpovedá inej osobe na živote, zdraví alebo na veci, ktorú má táto osoba vo vlastníctve alebo v užívaní.

  Zodpovednosť občianska – poistenie činností bežného občianskeho života

  Smart poistenie, kde predmetom poistenia sú  smartfóny, tablety, inteligentné hodinky, fitness náramky a čítačky kníh (pád, náraz, mechanické poškodenie, neodborná či nesprávna obsluha, nešikovnosť, poškodenie alebo zničenie spôsobené akýmkoľvek druhom vody, vlhkosťou, tekutinou)

  Elektro – skrat elektomotorov

  Náhrobný pomník  (vrátane vandalizmu)

  Pes a mačka (rozličné druhy krytia)

  Okrasná záhrada – okrasné byliny, trávniky, záhradná architektúra, vírivé a masážne vane, záhradný nábytok...

  Radi Vám pomôžeme s výberom tých najvhodnejších pripoistení pre Vás, pričom orientačnú cenu poistenia si môžete priebežne vypočítať aj sami: https://webums.ums.sk/api/follow/9611e66c-067c-4b83-9a48-14a80f13e632

  Pozor na to, aby ste mali na poistnej zmluve aktuálnu cenu Vašej nehnuteľnosti! V prípade podpoistenia má poisťovňa právo znížiť pri poistnej udalosti poistné plnenie.  

  Radi s orientáciou v produktoch a rizikách pomôžeme !

  Čítať viac
 • Myslite na dôchodok včas

  Myslite na dôchodok včas

  Aktuálne sa v médiách veľmi často vyskytujú rozličné analýzy, odhady či diskusie v súvislosti s dôchodkovým vekom a najmä výškou dôchodku. Zo všetkých zdrojov vyplýva jednoznačný odkaz pre nás všetkých – zabezpečenie sa na dôchodok je v našich rukách. Nedá sa spoľahnúť na štát, že však nejakú pomoc určite ponúkne. Nedá sa spoľahnúť ani na to, že dôchodok bude adekvátny odvodom v súčasnej podobe. Spoľahnúť sa musíme len na seba – resp. na niekoľko pilierov – okrem prvého (Sociálna poisťovňa), druhého (DSS), eventuálne tretieho (DDS) sú tu nástroje na vytváranie si svojho dôchodku cez rozličné formy investovania. UMS ponúka nástroj v podobe európskeho dôchodku vďaka partnerstvu s FINAX. Ozvite sa nám a nielen myslite na svoj dôchodok včas, ale pre jeho zabezpečenie aj niečo urobte.

  Čítať viac
 • Na poistenie storna je potrebné myslieť už pri kúpe zájazdu

  Na poistenie storna je potrebné myslieť už pri kúpe zájazdu

  Pri kúpe zájazdu v cestovnej kancelárii je často krát súčasťou aj poistenie storna zájazdu, kde je presne uvedené, na aké prípady sa storno vzťahuje. Ak túto službu zájazd neobsahuje alebo sa vám podmienky nezdajú zaujímavé, vždy je možné uzatvoriť poistenie storna zájazdu v rámci cestovného poistenia. Dôležité je vedieť, aké riziká prichádzajú do úvahy, resp. aké krytia jednotlivé poisťovne ponúkajú – je možnosť poistiť dokonca aj storno v prípade straty  zamestnania, predvolania na súd a podobne. Pozor, neakceptovaným dôvodom pre poistné plnenie v prípade storna je zvyčajne chronické ochorenie, ktoré bolo diagnostikované už pred zakúpením zájazdu. Poraďte sa s našimi odborníkmi na poistenie! 

  Čítať viac
 • Čo s poistením v prípade rozvodu?

  Čo s poistením v prípade rozvodu?

  Rozvodovosť na Slovensku je stále vysoká, pričom nemožno predpokladať, že krivka rozvodovosti bude klesať. Pri rozvodoch je najčastejšie riešenia poistných zmlúv, ktoré boli uzatvorené počas trvania manželstva všetky poistné zmluvy zrušiť, čo je najmä v prípade životných poistení veľmi krátkozraké a v drvivej väčšine stratové a nevýhodné.

  Na možnosť straty jedného z partnerov (či úmrtie alebo rozvod) je potrebné myslieť už pri uzatváraní a výbere poistenia. Napr. Generali poisťovňa má riešenie priamo pre tieto prípady – a to tak, že pre osobu, ktorá chce naďalej pokračovať v poistení samostatne vytvorila zvýhodnené podmienky. V prípade, že bude zachovaná pôvodné podmienky krytia, nie je nutné ocenenie zdravotného stavu, tj. akceptujú sa podmienky pri uzatváraní pôvodnej zmluvy.  Detaily sú dôležité už pri uzatváraní poistenia, pýtajte sa !

  Čítať viac
 • Nový partner pre poistenie - Pillow pojišťovna, a.s.

  Nový partner pre poistenie - Pillow pojišťovna, a.s.

   

  UMS reaguje na príchod nových poisťovní na trh tak, aby vedela svojim klientom vždy ponúknuť celé portfólio produktov, ktoré aktuálne trh ponúka. Chceme vždy ponúknuť klientom to najlepšie riešenie, čo vyžaduje partnerstvo so všetkými subjektmi, ktoré daný produkt na trhu ponúkajú. Na slovenskom trhu začala pôsobiť česká poisťovňa Pillow pojišťovna, a.s. a sme radi, že po podpísaná spolupráce môžeme tohto partnera už predstaviť ako súčasť našej ponuky.

  Čítať viac
 • Poistenie záchrany v horách

  Poistenie záchrany v horách

  Poistenie záchrany v horách

  Zimná sezóna je v plnom prúde a všetci si ju chceme užiť bez nepríjemných zážitkov. Žiaľ, aj tie sa niekedy stávajú a vtedy si uvedomíme, že sme nemysleli na veľmi jednoduchú vec, a to poistenia záchrany v horách. Môže sa stať, že v zhoršenom počasí zablúdime a na našu záchranu bude vyslaná horská služba – nedajbože bude musieť byť privolaný vrtuľník. Bez poistenie záchrany v horách znášame všetky náklady takejto záchrany sami, čo môžu byť sumy rádovo v desiatkach tisícoch euro. Poistenie kryje vyhľadávanie poisteného v tiesni, poskytovanie prvej pomoc, preprava k najbližšiemu dopravnému prostriedku zdravotníckeho zariadenia, prípadne do zdravotníckeho zariadenia, preplatené sú preukázané náklady pri záchranných prácach. 

  Poistiť sa môžu bežní turisti, ale aj aktivity ako sú lyžovanie a snowbording mimo zjazdovej trate alebo vo voľnom teréne, paragliding, jazda na horskom bicykli, horolezectvo, lezenie na cvičných skalách, Via ferrata/zaistená lezecká trasa, jaskyniarstvo, jazda na snežných vozidlách.

  Výluky z poistenia sú aj pri tomto druhu poistenia – napr. keď sa udalosť stane v teréne, kde bolo vyhlásené lavínové alebo iné nebezpečenstvo, či pod vplyvom alkoholu a podobne.

  Poistenie vzhľadom na výšku krytia nie je skutočne drahé – je možné ho uzatvoriť aj krátkodobo. Radi Vás budeme informovať.

  Čítať viac
 • Európsky dôchodok

  Európsky dôchodok

  Univerzálna maklérska spoločnosť sa snaží svojim klientom ponúkať portfólio finančných služieb tak, aby mal všetko v správe „pod jednou strechou“. Priniesli sme preto aj produkt, ktorý hlavne z pohľadu výhľadu na budúce dôchodky resp. ich výšku je určite nesmierne zaujímavý, nakoľko ponúka dlhodobé investovanie práve na dobu dôchodku. V partnerstve so spoločnosťou Finax ponúkame Európsky dôchodok - Slováci sú tak prvými občanmi EÚ, ktorí si môžu tento nový dobrovoľný dôchodkový produkt založiť.

  ČO JE EURÓPSKY DÔCHODOK (PEPP)?

  Celoeurópsky osobný dôchodkový produkt, známy pod skratkou PEPP, je jednoduché a lacné investičné sporenie na dôchodok podľa pravidiel EÚ. Tento dôchodkový produkt platí rovnako v Nemecku ako na Slovensku a môžete si doň prispievať vy alebo váš zamestnávateľ bez ohľadu na to, v ktorej krajine pracujete.

  PRE KOHO JE EURÓPSKY DÔCHODOK VHODNÝ?

  Pre každého, komu záleží na budúcnosti a dobre prežitej starobe. Európsky dôchodok je zaujímavý aj pre ľudí, ktorí plánujú stráviť kariéru za hranicami Slovenska, pre živnostníkov, SZČO, freelancerov a pre zamestnancov nadnárodných korporácií alebo firiem preferujúcich PEPP pred lokálnymi dôchodkovými piliermi (napr. pred 3. pilierom). PEPP nie je viazaný na pracovný pomer, je individuálny a môže si ho založiť každý, kto žije v Európskej únii. 

   

   

  Čítať viac
 • Čo mám robiť, keď neviem, čo mi moja poistka kryje?

  Čo mám robiť, keď neviem, čo mi moja poistka kryje?

  Toto je najčastejšia otázka, ktorá zaznieva po akejkoľvek dramatickej udalosti, ako bolo nedávne zemestrasenie. Nie každý má starostlivo odložené všetky dokumenty k poisteniu svojho majetku, nie každý vie vyhľadať v poistných podmienkach všetko, čo ho zaujíma. Odpoveď je veľmi jednoduchá – obráťte sa na svojho finančného agenta, ktorý zmluvu uzatváral. Ten by mal s vami prejsť vaše poistenie vždy po určitom čase, aby bolo isté, že predmet poistenia nie je podpoistený (žiaľ, väčšina zmlúv podpoistených je). Ak nie je finančný agent, ktorý s vami zmluvu uzatvoril aktívny alebo si radi vypočujete aj iný názor, kontaktujte nás, radi s vami vaše poistné podmienky prejdeme a vysvetlíme. Aj nedávna zemetrasenie ukázalo, že skúmať svoje poistenie po poistnej udalosti môže byť neskoro.

  Čítať viac
 • Poistenie fotovoltiky

  Poistenie fotovoltiky

  Na Slovensku je momentálne pomerne veľký záujem o montáž fotovoltiky, čo je dôsledkom výkyvov cien energií a obavy pred ich ďalším zvyšovaním. Čo môže byť zaujímavejšie ako disponovať vlastnou energiou? Samozrejme, vyžaduje to počiatočné investície a múdry výber zhotoviteľa, nakoľko mnohé firmy ponúkajú možnosť odpredaja zvyšnej energie, s čím sú spojené nižšie náklady na obstaranie. Z pohľadu poistenia je v prípade montáže menšieho počtu solárnych panelov možné poistenie priamo v poistení nehnuteľnosti či už ako stavebných súčastí alebo ako majú niektoré poisťovne zadefinované ako „technické a energetické zariadenie a technológiu zabudovanú v budove alebo s ňou pevne spojenú“. Dôležité je pri uzatváraní poistky určiť rozsah fotovoltiky, pri väčšom počte panelov resp. masívnejšej výroby energie by sa mohlo z pohľadu poisťovne už jednať o fotovoltickú elektráreň, čo je vždy potrebné s poisťovňou potvrdiť.
   

  Radi vám s poistením fotovoltiky pomôžeme, prípadne poradíme aj pri výbere prevereného dodávateľa.

   

  Čítať viac
 • Poisťujeme aj špeciálne riziká!

  Poisťujeme aj špeciálne riziká!

  Je veľa produktov, ktoré na Slovensku nie je možné poistiť. Dôvodom je málopočetnosť na slovenskom trhu, takže ak by poisťovňa takýto produkt zaviedla, aj pri vysokom poistnom by riskovala obrovskú škodovosť. Vďaka členstvu v renomovanej skupine GrECo máme možnosť aj pre slovenských klientov takéto špeciálne riziká poistiť – poisťujeme napríklad aj drony alebo krytie pre profesionálnych športovcov. Ak potrebujete ponuku na niečo špeciálne, ozvite sa!

  Čítať viac
 • Poistenie stretu so zverou v PZP

  Poistenie stretu so zverou v PZP

  PZP je poistenie, ktoré je uzatvárané na základe zákonnej povinnosti. Ak nemáte uzatvorené PZP, môžete dostať vysokú pokutu a jeho absencia vás môže pri banálnej nehode veľa peňazí, nakoľko poškodený má právo od vás vymáhať vzniknutú škodu.

  Mnohí najmä vlastníci starších vozidiel sa snažia čo najviac šetriť na PZP (čo si budeme hovoriť, ušetriť by sme chceli všetci), vyberajú preto čo najlacnejšie poistenie. Jedno z možných pripoistení je poistenie stretu so zverou, ale pozor - nezabudnite si vždy pozrieť aj limity plnenia v jednotlivých poisťovniach! 

  ČSOB: 3.000 EUR

  Generali: 4.000 EUR

  Komunálna poisťovňa: 1000/2000 EUR

  Kooperativa: 250 EUR

  Union: 2500/5000/7.500 EUR

  Uniqa : 2000/4000/6000 EUR

  Wustenrot: 4000 EUR

  Jednoduchý prepočet a prehľad možností si môžete urobiť aj na našej stránke v časti Poistenie osôb.

  Čítať viac
 • Koľko stojí poistenie domu?

  Koľko stojí poistenie domu?

  V poslednom období sa vyskytujú čoraz častejšie prívalové dažde a v dôsledku nich záplavy aj v oblastiach, ktoré boli od takýchto katastrof doteraz ušetrené. Výkyvy počasia a klimatické zmeny nás zrejme čakajú aj v budúcnosti, preto je nanajvýš rozumné nielen mať poistenú svoju nehnuteľnosť, ale tiež pravidelne svoje poistenie aktualizovať.

  Nie je múdre spoliehať sa na to, že v prípade živelnej pohromy vám pomôže štát alebo finančné zbierky ... poistenie je tu na to, aby ste boli chránení v každej chvíli.

  Koľko stojí poistenie domu? Príklad: 

  Dom rozloha 100m2, kolaudácia domu rok 2000, poistná suma 150.000 EUR – už od 101 EUR ročne, čo je približne 27 centov na deň.

  Pozrite sa do svojich dokumentov, aby ste si overili (ak tak neurobil váš finančný agent), kedy bola vaša zmluva aktualizovaná a overte si, či máte svoj majetok dostatočne chránený. Ak potrebujete pomôcť, sme tu pre vás.

  Jednoduchý prepočet si môžete urobiť aj na našej stránke v časti Poistenie osôb.

  Čítať viac
 • Indexové poistenie repky

  Indexové poistenie repky

  S unikátnym poistením repky olejnej prichádzajú spolu popredný francúzsky poistný poradca Bessé a skupina GrECo (súčasťou ktorej je na Slovensku aj Univerzálna maklérska spoločnosť), najväčší nezávislý poradca pre riadenie rizík a poistenia vo východnej Európe. Jedná sa o inováciu, ktorú vyvinuli spolupráci s AXA Climate. Spoločný projekt Bessé a GrECo/UMS znamená príchod inovatívneho poistenia aj na slovenský trh. 

  Jedinečná inovácia pre potravinársky priemysel 

  Bessé s významným zameraním na inovácie je priekopníkom v oblasti indexového poistenia. Vo Francúzsku vyvinuli jedinečný poistný produkt pre podnikateľov v sektore olejnín ako reakciu na rastúce klimatické riziká, ktoré ovplyvňujú pestovanie repky - čoraz suchšie letá zhoršujú rastový potenciál tejto plodiny už od raných štádií jej rastu. Nové poistné riešenie dokáže pokryť riziko spojené s klíčením repky a je špeciálne navrhnuté pre osivárov a obchodníkov s plodinami . 

  Tento jedinečný produkt na trhu je unikátnym riešením, ktoré dokáže určiť kvalitu klíčenia repky v poľnohospodárskej pôde pomocou merania biomasy.

  Čítať viac
 • Koľko stojí životné poistenie?

  Koľko stojí životné poistenie?

  Otázku ceny poistenia dostávame každodenne. Odpovedať na ňu nie je jednoduché, nakoľko každý z nás je v inej životnej situácii, každý z nás má iné potreby poistenia.

  Pozrime sa, koľko stojí postenie pre prípad smrti pre otca – živiteľa rodiny, ktorý má 30 rokov, spláca hypotéku, manželka je na materskej dovolenke. Prečo práve tento príklad? Nedávno zomrel pri dopravnej nehode človek, ktorý tieto parametre spĺňal. Po tejto tragédii sa rodina dostala do obrovských finančných ťažkostí – finančná rezerva žiadna, nakoľko si zariaďovali byt, hypotéka sa musí platiť a priatelia rodiny vypísali finančnú zbierku na pomoc. Práve takéto tragédie má pokryť životné poistenie (samozrejme, krytý by mal byť aj poistené pre prípad choroby, úrazu a podobne, ale tento krát chceme ukázať len dané riziko)

  Muž, 30 rokov, administratívny pracovník-zamestnanec, šport žiadny

  Poistná suma na smrť (z akejkoľvek príčiny) 96.000 EUR, poistná doba 35 rokov, mesačné poistné

  NN* 28,58 €

  KOOP 37,85 €

  Generali 45,80 €

  Allianz-SP 46,70 €

  ČSOB 50,78 €

  *NN plus bonus 40.000 EUR pri smrti pri dopravnej nehode

  Ide o veľmi informatívny výpočet, ale uvedená suma mesačne môže rodinu ušetriť v prípade nešťastnej udalosti od možno až existenčných problémov. Obráťte sa na našich obchodníkov, radi vám poradia.

  Čítať viac
 • Prečo využívať služby finančného agenta?

  Prečo využívať služby finančného agenta?

  Tak ako v iných oblastiach, aj v poisťovníctve napreduje digitalizácia míľovými krokmi. Mnoho zmlúv je už možné uzatvoriť len „nepapierovo“, využíva sa uzatváranie zmlúv na diaľku, čoraz častejšie sa používa elektronický podpis. Záujemca si môže už sám porovnať poistenie vozidla, či nehnuteľnosti, cestovné poistenie a podobne – napokon túto možnosť ponúkame aj my na našej stráne.

  Prečo je napriek tomu dobré využívať služby finančného agenta? Každá domácnosť má niekoľko poistných zmlúv (vozidlá, byty či domy, životné poistenie, poistenie zodpovednosti, prípadne poistenie súvisiace s podnikaním) a dobrý finančný agent sa vie postarať, aby ste ich mali všetky aktualizované a z pohľadu klienta najvýhodnejšie. Stretávame sa často s klientmi, ktorí si uzatvorili sami PZP a pri poistnej udalosti zistili, že riziko, ktorého sa poistná udalosť týkala je limitovaná plnením omnoho nižším, než čakali – stačilo im, že si vybrali najlacnejšie poistenie.

  Pri poistení podnikateľov je služba finančného agenta nevyhnutnosťou, vzhľadom k náročnosti a potrebe výberu správneho krytia svojho podnikania – náš osobný život by mal byť rovnako dôležitý.

  Čítať viac
 • Pravidelné prehodnocovanie poistnej sumy

  Pravidelné prehodnocovanie poistnej sumy

  Určite ste už obdržali od svojej poisťovne výzvu na prehodnotenie poistných súm ich poistenia. Prečo? Mnohé poistné zmluvy, ktoré nemajú indexáciu a boli uzatvorené nielen pred mnohými, ale aj niekoľkými rokmi sú už tzv. podpoistené. Poistná suma nehnuteľnosti medzitým vzrástla, čo je spojené s nárastom cien najmä stavebných materiálov v posledných rokoch. Každá poisťovňa má stanovené, koľko percent z nimi stanovenej ceny nehnuteľnosti (disponujú vlastnými spôsobmi ocenenia) je prípustné na to, aby nehodnotili poistnú zmluvu ako podpoistenú. Prečo je to dôležité? Pri podpoistení má každá poisťovňa nárok na zníženie poistného plnenia – čomu by sme sa mali všetci vyvarovať. Správny finančný agent prehodnotí preventívne poistné zmluvy svojich klientov a upozorní ich na prípadnú potrebu ich zmeny - ak chcete bezplatne poradiť s vašou aktuálnou poistnou sumou nehnuteľnosti a pomôcť prehodnotiť vaše poistné zmluvy, sme tu pre vás.

  Čítať viac
 • Sme súčasťou poisťovacej skupiny

  Sme súčasťou poisťovacej skupiny

  Univerzálna maklérska spoločnosť sa stala v r.2006 súčasťou skupiny GrECo. Na Slovensku toto meno poznajú pravdepodobne len znalci poistného trhu, keďže hlavné zameranie je na korporátnu klientelu a medzinárodné programy. História spoločnosti GrECo siaha až k r.1925 a mestu Viedeň. Dnes je skupina GrECo priamo prítomná v 16 krajinách – vďaka sile na mnohých trhoch dokážeme slovenským klientom zabezpečiť aj poistenie, ktoré na Slovensku nie je dostupné.

  Čítať viac
 • Prečo je poistenie vždy dôležité

  Prečo je poistenie vždy dôležité

  Vždy, keď sa stane nejaká tragická udalosť – či už na ceste, alebo dôsledkom prírodného živlu si uvedomíme potrebu poistenia. Žiaľ, často si to mnohí uvedomia až keď sa niečo stane priamo im samotným a spätne prehodnocujú svoju ľahostajnosť. Pritom zabezpečenie či už vlastného bezpečia alebo bezpečia svojho majetku nie je komplikované, každý by dnes už mal mať svojho finančného agenta, ktorý sa mu postará o všetko potrebné. Finanční agenti, patriaci pod Univerzálnu maklérsku spoločnosť sú schopní zabezpečiť potreby vo všetkých oblastiach finančných služieb, je ideálne mať na všetky tieto služby jednu osobu, ktorej zavoláte vždy, keď to bude potrebné. Pre našich klientov prepočítavame každý rok aktuálne sadzby poistného tak, aby mali nielen najlepšie, ale aj cenovo najdostupnejšie produkty na trhu. Napíšte nám správu, ak ešte takú osobu nemáte!

  Čítať viac
 • Povinne zmluvné poistenie vozidla

  Povinne zmluvné poistenie vozidla

  Povinne zmluvné poistenie vozidla za najlepšiu cenu? Nie je to nič náročné vďaka nástroju na porovnanie a následne aj dojednanie poistenia. Avšak pozor, najlacnejšie neznamená vždy najlepšie ! Niektorí klienti dávajú prednosť tomu, aby si sami prezreli možnosti, ktoré poisťovne na slovenskom trhu ponúkajú. Viaceré spoločnosti ponuku spracujú, ak im dáte k dispozícii potrebné údaje. UMS ponúka okrem služieb svojich obchodníkov možnosť pozrieť si porovnanie produktov samostatne, potrebné údaje si zadáte sami. Presvedčte sa, či je vaše aktuálne poistenie pre vás to najvýhodnejšie – v prípade potreby sme tu pre vás, aby sme vám poradili a pomohli pri výbere toho najvhodnejšieho.

  Čítať viac